VILKÅR OG BETINGELSER

Handelsbetingelser for alle abonnenttyper

Go Impact IVS

Smedevej 12

1620 Dronningmølle

Telefon: +45 2762 6505

 

Nordea Bank Reg: 2279 og kontonummer: 6293580101

 

1. Priser og betaling

Alle priser er ex moms. Betalingen forfalder senest 10 dage fra købsdato

 

Købet kan fortages ved overførelse til:

Nordea Bank Reg: 2279 og kontonummer: 6293580101

 

2. Returnering af varer

Ved indgåelse af denne aftale bortfalder fortrydelsesretten. Købet er dermed bindende.

 

3. Aftalens indhold

Denne Aftale indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af varerne og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i Aftalen. Ingen ændringer skal ske til denne Aftale, undtagen i skriftlig og underskrevet stand. Ingen af parterne kan overdrage denne aftale eller rettigheder i henhold hertil. 

 

4. Databehandling

Go Impact er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen

 

5. Klagemuligheder 

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan gives til os skriftligt på contact@go-impact.co, herefter vil vi forsøge at finde en løsning. Den kan herudover indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 

 

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: Sales@go-impact.co

 

6. Kontakt

Ved spørgsmål kan retten henvendelse til os på sales@go-impact.co

 

7. Garanti

7.1 Sælger garanterer, at de varer, der sælges i henhold til denne Aftale er fri for væsentlige fejl i udførelse. Sælgers ansvar efter ovenstående garanti er begrænset til reparation af defekte varer eller tilbagebetaling af købesummen efter Sælgers eget valg.

 

7.2 Sælger garanterer desuden, at Sælger på tidspunktet for indgåelsen af denne Aftale har fuld ret til at sælge varerne.

 

8. Lovvalg og værneting 

Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark. Eventuelle tvister herunder skal afgøres ved retten i Lyngby .

 

9. Force Majeure 

Sælger kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller annullere denne Aftale på grund af force majeure begivenheder eller andre omstændigheder uden for Sælgers kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, naturkatastrofer, politisk uro, embargo, svigt af forsynings kilder, eller lignende.

 

10. Diverse 

10.1 Denne Aftale indeholder hele forståelsen mellem parterne angående køb og salg af varerne og tilsidesætter og erstatter alle tidligere aftaler eller drøftelser med hensyn til spørgsmål, der udtrykkeligt er indeholdt i Aftalen. Ingen ændringer skal ske til denne Aftale, undtagen i skriftlig og underskrevet stand. Ingen af parterne kan overdrage denne aftale eller rettigheder i henhold hertil. 

 

10.2: Ændringer Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre gældende handelsbetingelser ensidigt.

 

10.3 Ved uenighed indstilles sagen til Sø og handelsretten Amaliegade 35, 1256 København