CODE OF CONDUCT

Hos Go Impact arbejder vi ud fra et etisk adfærdskodeks. Det er et sæt af retningslinjer og principper, som har til hensigt at vejlede og hjælpe os med at fastholde en etisk adfærd nationalt som globalt. Formålet er at sikre, at vi opfylder vores mål og kerneværdier, og at Go Impact bevarer sit omdømme som en organisation med integritet og respekt for hinanden og vores klode. Når du arbejder for Go Impact, repræsenterer du Go Impact i både dit arbejde og dit liv. 

 

Go Impacts Code of Conduct er designet til at hjælpe dig med at forstå, hvor vigtigt det er at opretholde en professionel praksis, når du arbejder for eller med Go Impact. Adfærdskodeksen kan ikke foregribe alle situationer, så det forventes herudover at alle medarbejdere, direktører og frivillige overholder de enkelte opgaveudbyderes regler, alt efter hvad der er relevant som supplement til dette kodeks.

 

Hvem er bundet af Code of Conduct

Dette kodeks er bindende for alle, der arbejder for og med Go Impact. Dette være sig:

 

 • Go Impact´s ansatte

 • Partnere der har underskrevet en partnerskabsaftale og/eller et abonnement, brandsponsor, sponsor eller hovedsponsor

 • Konsulenter og andre, som foretager opgaver eller besøg for Go Impact

 • Medlemmer af bestyrelsen

 • Praktikanter, frivillige og konsulenter, der arbejder for eller repræsenterer Go Impact

 

Revision af Code of Conduct

Vores Code of Conduct er et levende dokument beregnet til at reflektere de skiftende behov, realiteter og ansvar. Efterhånden som organisationen vokser, og nye udfordringer opstår, vil kodekset blive revideret og ændret for at sikre, at det forbliver relevant med fokus på organisationens behov og realiteter. Denne proces gennemføres regelmæssigt og ledes af bestyrelsen.

 

Eventuelle ændringer i adfærdskodeksen er juridisk bindende for alle eksisterende underskrivere i det øjeblik, det opdaterede dokument er meddelt.

 

Det er vigtigt, at alle abonnenter løbende sikrer overholdelse af lovgivningens regler på konkurrenceområdet. Ingen aftaler - skrevne eller uskrevne -eller udfordringer opslået på platformen må på nogen måde kompromitterer den enkeltes forpligtelser med hensyn til overholdelse af konkurrencereglerne.

 

Som personale 

Hele Go Impact organisationen og dens personale forpligter sig til at overholde følgende værdier og principper:

 

 • Vi skal respektere hvert enkelt menneskes værdighed og værdi, fremme og praktiserer forståelse, respekt, medfølelse og tolerance og vil vise diskretion og opretholde fortrolighed efter behov

 • Vi sigter mod at opbygge respektfulde samarbejdsrelationer med alle samarbejdspartnere, og stræber efter at forbedre ydeevnen og fremme et klima, som tilskynder til læring, understøtter positive ændringer og anvender erfaringerne

 • Vi diskriminerer ikke nogen på grund af køn, hudfarve, kultur, seksualitet, religion, uddannelse, socialstatus, etnisk tilhørsforhold eller nationalitet

 

Som Impacter (Frivillig) 

Som frivillig via Go Impact appen er det vigtigt at overholde følgende værdier og retningslinjer, når man påtager sig en udfordring:

 

 • Du må/skal kun påtage dig arbejde, som du har de nødvendige kvalifikationer og ressourcer til at udføre korrekt og rettidigt

 • Du skal huske den gode tone og opførsel - du er repræsentant for opgaveudbyderen under udførsel af opgaven, og skal følge udbyders retningslinjer 

 • Du skal følge Go Impacts code of conduct

 • Du skal møde til tiden 

 • Du skal følge indregistreringen af opgaven ved fuldførelse

 • Du skal overholde pointkravet og tidsrammen for indlevering på 72 timer for udførsel af opgave / udfordring

 

Som NGO / Kommune / Sponsor / Samarbejdspartnere / Opgaveudbyder etc. 

Alle NGO’er, kommuner, sponsorer og opgaveudbydere forpligter sig til at overholde følgende værdier og retningslinjer, når et samarbejde indgås med Go Impact:

 

 • Ansvaret for at sikre den frivillige under udførslen af opgaven / udfordringen tilfalder udbyderen

 • Udbyderen forpligter sig til at alle opgaver / udfordringer overholder gældende lovgivning i det pågældende land

 • Etiske retningslinjer overholdes